https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59559.beb93fb5-48b6-47bb-8b84-3fc03c30f0af.b38bb8cc-a032-4296-ad77-0c693e567515.16b1c2d6-b45d-4532-a5a8-1c7781721731

MIFI: Safe E-invoices

MAT BAO CORPORATION

MIFI: Safe E-invoices

MAT BAO CORPORATION

Safe E-invoices MIFI

This application is available only in Vietnamese

Theo quy định của Nhà nước, từ ngày 01/11/2020. tất cả các doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là giải pháp tối ưu để thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy, giúp cho việc quản lý, sử dụng và lưu trữ hóa đơn tiện lợi hơn.

Nhưng làm thế nào để doanh nghiệp có thể bảo mật dữ liệu kinh doanh và đảm bảo an toàn thông tin của mình trên hóa đơn điện tử?

Bảo mật thông tin dữ liệu kinh doanh – Vấn đề “sống còn” của Doanh nghiệp

Trong hoạt động kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều sở hữu riêng cho mình những thông tin nội bộ quan trọng như doanh thu, chi phí, số vốn,… tất cả những dữ liệu là “bằng chứng” thể hiện rõ ràng nhất tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp.

Với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, việc để lộ cho đối thủ biết trước tình trạng hoạt động sẽ là bất lợi lớn và khiến doanh nghiệp mất thế chủ động. Chính vì vậy, sẽ là “cơn ác mộng” nếu những thông tin này bị thất thoát ra bên ngoài.

Đi cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, công việc bảo mật đã trở nên dễ dàng hơn với sự hỗ trợ đắc lực từ nhiều công nghệ và phần mềm dành cho doanh nghiệp như: Phần mềm ERP, hệ thống Anti-Virus, công cụ quản lý công việc,…

Và đặc biệt là Hóa đơn điện tử bảo mật – Lựa chọn cực kỳ hoàn hảo để thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy.

MIFI – Giải pháp Hóa đơn điện tử an toàn giúp doanh nghiệp bảo vệ thông tin dữ liệu tốt nhất

Phần mềm xuất hóa đơn điện tử an toàn MIFI được phát hành bởi Mắt Bão đáp ứng thông tư 68/2019/TT-BTC. MIFI có đầy đủ tính năng và đáp ứng mọi nghiệp vụ về hóa đơn cho doanh nghiệp như:

  • Khởi tạo
  • Phát hành hóa đơn và kê khai thuế
  • Đảm bảo tính pháp lý cho doanh nghiệp
  • Bảo mật dữ liệu kinh doanh cho doanh nghiệp

Đặc biệt, với giải pháp hóa đơn điện tử MIFI, chủ Doanh nghiệp sẽ là người sở hữu “Chìa khóa bảo mật”, giúp quản lý và kiểm soát chặt chẽ quá trình quản lý hệ thống, kể cả khi nhân viên kỹ thuật cần vào hệ thống cũng phải cần thông qua sự xác nhận của Chủ doanh nghiệp.

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38054.beb93fb5-48b6-47bb-8b84-3fc03c30f0af.b38bb8cc-a032-4296-ad77-0c693e567515.d9743886-2852-43b0-adbd-43d38eea568e
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38054.beb93fb5-48b6-47bb-8b84-3fc03c30f0af.b38bb8cc-a032-4296-ad77-0c693e567515.d9743886-2852-43b0-adbd-43d38eea568e