Tekstianalytiikan aloituspaketti: 2-WK Proof-Of-Concept

Loihde Oyj

Workshopin tavoitteet: ensimmäisen datasetin analyysi, tulosten visualisointi ja läpikäynti, konsultaatio analytiikan hyödyntämisestä.

This service is available in Finnish language.

Vapaamuotoista tekstidataa kertyy paljon ja jää usein vajaakäyttöön, koska sen analysointi on ollut hankalaa eikä resurssit riitä sen manuaaliseen läpikäyntiin. Tekstianalytiikka tarjoaa koneellisia keinoja informaation koostamiseksi näistä toiminnan ydinprosesseihin kytkeytyvistä ja siksi arvokkaista datalähteistä.

Haluatteko tietää esimerkiksi, mitkä aiheet aineistossanne nousevat juuri nyt esiin ja mitkä teemat trendaavat suhteessa vuoden takaiseen? Mikä on dokumenttien sisältämän tekstin sävy (positiivinen/neutraali/negatiivinen), ja onko tämä yhteydessä taustamuuttujiin?

Tekstianalytiikan aloituspaketti -palvelulla pääsette alkuun. Käytännössä toimitatte palveluumme suomenkielisiä tekstidokumentteja sisältävän datasetin, ja me tutkimme mistä siinä puhutaan, analysoimme datan perinpohjaisesti ja autamme teitä hyötymään tästä informaatiosta.

Teknologinen ratkaisu perustuu ohjaamattomaan oppimiseen, joka on toteutettu Azure Machine Learning -työkaluilla, minkä avulla myös suurien tekstimassojen käsittely onnistuu helposti. Azure Data Platform -palveluja hyödynnetään tietojen hallintaan. Azuren palvelujen avulla voidaan siirtyä tietoturvalliseen tuotantokäyttöön ja jatkuvan palvelun moodiin onnistuneen Starter Kit -vaiheen jälkeen.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää?

Datasta poimittu informaatio yhdistettynä tulkintaan auttaa ymmärtämään, oivaltamaan ja tekemään parempia päätöksiä.

Tekstianalytiikka tarjoaa pohjan ongelmanratkaisulle – ja herättää varmasti uusiakin kysymyksiä!

 • Miksi nämä teemat trendaavat aineistossamme, ja mitä se kertoo toimintaympäristömme muutoksesta?
 • Mitkä teemat ovat isoja ja mitkä pieniä? Onko näihin liittyvät päätökset painottuneet oikein?

Onko palvelumme rakenne oikea suhteessa aineistossa painottuviin teemoihin?

 • Miksi tietyt ongelmat toistuvat asiakaspalautteessa useasti? Onko niiden hoitamiseen tarkoitetut prosessit ajantasaiset?
 • Millaiset pyynnöt kuormittavat palvelujonoamme?

Mitä tilaajalta tarvitaan?

Valmis datasetti, joka halutaan analysoida. Datasta löytyy seuraavat tiedot:

 • Erikseen yksilöitävät tekstidokumentit omina riveinään (vähimmäisvaatimus)
 • Dokumentin analysoitava vapaamuotoinen teksti omana muuttujanaan (vähimmäisvaatimus)
 • Dokumentin aikaleima (valinnainen, voidaan hyödyntää trendien piirtämiseen)
 • Yksi tai kaksi muuta ryhmittelevää muuttujaa (valinnainen, voidaan hyödyntää tulosten ryhmittelyyn)

Agenda

 • Viikko 1: aloituspalaveri ja datan luovutus
 • Viikko 1: datan analysointi ja visualisointi
 • Viikko 2: tulosten läpikäynti ja visualisointien iterointi
 • Viikko 2: konsultaatio analytiikan hyödyntämisestä
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22751.473920d0-e246-4e68-a38b-002e4b9d0604.2b03bb15-39db-4955-a851-95ff08dd49bf.33a01f54-9b00-46f2-b046-99268c7dd3c1
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22751.473920d0-e246-4e68-a38b-002e4b9d0604.2b03bb15-39db-4955-a851-95ff08dd49bf.33a01f54-9b00-46f2-b046-99268c7dd3c1