Wprowadzenie do stworzenia Centralnej Bazy Klientów 1-godzinny briefing

BRITENET SP Z O O

Centralna Baza Klientów oparta na rozwiązaniach Microsoft Azure pozwoli zbierać oraz identyfikować dane z różnych baz funkcjonujących w organizacji, aby zapewnić ich jak najwyższą jakość.

Dzięki Centralnej Bazie Klienckiej (CBK) można dowiedzieć się, między innymi, ilu tak naprawdę klientów ma organizacja. Samo narzędzie odpowiada za pobranie danych ze struktur źródłowych za pomocą Microsoft Azure Data Factory w organizacji. Następnie dane poddawane są procesom Data Quality (normalizacja danych, wzbogacanie, konsolidacja klientów), gdzie moduł Data Quality jest uruchamiany w środowisku Azure Kubernetes Service, a w końcowej fazie dane zapisywane są w postaci bazy danych CBK w technologii Microsoft Azure SQL Database. Tak przygotowane dane mogą być wykorzystane przez wszystkie działy organizacji, np. dział obsługi klienta, dział marketingu, czy dział call center. Centralna Baza Klientów jest również materiałem do obsługi RODO, m.in. zarządzania zgodami marketingowymi, czy anonimizacji danych.

Zastanawiasz się nad weryfikacją systemu IT i koniecznymi zmianami do wdrożenia, mającymi na celu uspójnienie architektury przetwarzania danych osobowych? Chcesz przeanalizować i spisać przepływy danych klienckich w swojej organizacji? Dążysz do stworzenia narzędzi ładujących dane ze struktur źródłowych? Zależy Ci na zaprojektowaniu i wdrożeniu Centralnej Bazy Klientów zawierającej źródłowe i znormalizowane dane? Potrzebujesz narzędzia Data Quality, które odpowiada za czyszczenie danych, ich wzbogacanie oraz konsolidację klientów? Chcesz mieć dostęp do raportów oraz interfejsu graficznego do weryfikacji przeprowadzanych działań na danych? Dążysz do zebrania i w pełni zarządzania wszystkimi zgodami marketingowymi w jednym miejscu? Oczekujesz rekomendacji działań mających pomóc w spełnieniu wymagań stawianych przez RODO?

Podczas spotkania nasi specjaliści opowiedzą proces tworzenia Centralnej Bazy Klientów. Naszą pracę zaczynamy od analizy stanu obecnego ekosystemu IT, która pozwoli zweryfikować funkcjonujący model danych, wykorzystywane przepływy danych klienckich, źródła, czy aktualizacje danych klienckich. Analiza ma na celu sprawdzenie, czy istniejące przepływy danych klienckich są wystarczające, aby zapewnić w pełni poprawne funkcjonowanie systemu Centralnej Bazy Klientów w wybranej firmie. Ponadto, wstępnej weryfikacji podlega jakość danych mająca na celu wyselekcjonowanie listy elementów, które należałoby poprawić, a także zbudować nową architekturę biznesową danych klienckich, która pozwoli na lepsze, zgodne z RODO zarządzanie i przetwarzanie danych klienckich w Twojej firmie.

Co otrzymasz:

  • 1-godzinne spotkanie w formie prezentacji oraz sesję Q&A na temat tworzenia Centralnej Bazy Klienckiej

Do kogo kierowane:

  • Decydenci biznesowi/IT
  • Analitycy biznesowi
  • Zarząd

Notatka: Efektem spotkania jest przybliżenie efektów jak wygląda pełna realizacja projektu od analizy ekosystemu IT, polegająca na zaproponowaniu dalszych zmian by osiągnąć zgodność architektury danych osobowych przetwarzanych w firmie z wszystkimi przepisami RODO (bezpieczeństwa danych osobowych). Rekomendacje dotyczące danych klienckich, przepływu i jakości danych.
Zespół realizujący projekt po stronie Britenet składa się z Project Managera, Product Ownera, analityków, specjalisty w obszarze Data Quality oraz architektów. Architektura rozwiązania oraz wszystkie elementy które się w niej znajdują będą realizowane w oparciu o ekosystem Microsoft Azure

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.6949.60483fa9-a0b8-4e5f-b412-a8f08f384ccf.5f04d1f5-2781-41bf-85f2-2e3b315e5a46.171a0f75-afff-457d-ae93-227d39379724
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.6949.60483fa9-a0b8-4e5f-b412-a8f08f384ccf.5f04d1f5-2781-41bf-85f2-2e3b315e5a46.171a0f75-afff-457d-ae93-227d39379724