https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9928.0b8b9827-6673-4818-87e9-4ccd40d0e691.c18f3a82-36c7-44a6-b936-e556e47b9e4e.f2daedfc-22fc-4697-b1dc-6d105e9269b7

Pinf Hry

Pinf

Pinf Hry

Pinf

Plans and Pricing
This table provides the details about the plans and pricing
PlanDescription
Pinf Hry

This application is available only in Slovak and Czech.

Pinf Hry sú didaktická pomôcka, ktorá pomáha deťom s mentálnym postihnutím a špeciálnymi vzdelávacími potrebami (s autizmom, detskou mozgovou obrnou, Downovým syndrómom, poruchami učenia a ostatnými mozgovými disfunkciami) naučiť sa písať, čítať, logicky uvažovať, rozoznávať farby, precvičiť si slovnú zásobu, matematiku a ďalšie praktické zručnosti. 

Balík hier vo viacerých jazykoch ich učí zábavným spôsobom.

Tieto jedinečné didaktické hry pomáhajú deťom, pedagógom i rodičom v školách, centrách či domácnostiach.