Data Platform: 2 weeks implementation

Communicate Norge AS

Implementasjon av en dataplattform som muliggjør enkel tilgang til virksomhetens data
Dette tilbudet er bare tilgjengelig i det norske markedet. For å gjøre applikasjonsdata enkelt tilgjengelig, har Communicate utviklet et fundament for en dataplattform. Vi kaller dataplattformen MDC (Master Data Cache). MDC er en datalagrings- og integrasjonskomponent (dataplattform) bygd på standard Microsoft Azure-teknologier og er designet for å kjøre i kundens eget Azure-miljø. Den tilbyr robust, sikker og skalerbar tilgang til kjernedata fra applikasjoner og systemer. En typisk implementasjon omfatter: 1. Opprettelse av fundamentet, basert på forhåndskonfigurerte komponenter. 2. Datamodellering av utvalgte informasjonsentiteter. 3. Konfigurering og utvikling av integrasjonen mot applikasjoner / systemer i scope. Etter implementasjonen har du tilgjengelig en kjørende dataplattform med integrasjoner. Utvalgte datamodeller er modellert i en Azure NoSQL database og standard Azure Integrasjonstjenester benyttes for å sikre informasjonsflyt. Digitale tjenester, apper, skytjenester og eksterne samarbeidspartnere kan kobles til dataplattformen og utnytte tilgjengeligjort informasjon. Dataplattformen kan vokse med nye forretningskrav og utvides med nye felles datamodeller, integrasjoner og API tilgang. Du kan også legge til funksjoner som søk, arkivering og analyse for å ytterligere høste verdier av informasjonen du eier. Dataplattformen leveres gjennom en 2 ukers implementasjonsfase.
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.772.91cb4536-d806-4264-a0ca-47d8d20f17b1.ed757448-5957-4542-8c92-b0f1f4b12d1d.440c8912-9936-4182-85f0-d61670980de7
/images/videoOverlay.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.772.91cb4536-d806-4264-a0ca-47d8d20f17b1.ed757448-5957-4542-8c92-b0f1f4b12d1d.440c8912-9936-4182-85f0-d61670980de7
/images/videoOverlay.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43428.91cb4536-d806-4264-a0ca-47d8d20f17b1.ed757448-5957-4542-8c92-b0f1f4b12d1d.224d7498-a28d-4779-9c5a-e0f42016587c