Microsoft pilvipalvelun tietoturvan katselmointipalvelu: 7-Days Assessment

Loihde Oyj

Arviointipalvelun lopputulos: Asiakas saa pilviympäristön tietoturvasta tilannekuvan ja tavoitetilan

This service is available in Finnish language.

Microsoft pilvipalvelun tietoturvan katselmointipalvelu selvittää organisaation pilvipalveluiden tietoturvan tilannekuvan ja nykytilan suhteessa tavoitetilaan. Katselmoitavat osa-alueet ovat Azure, Azure Active Directory ja Microsoft 365. Katselmointi auttaa asiakasta pilvipalveluiden tietoturvariskien tunnistamisessa ja arvioinnissa, kun riskien toimenpidesuositukset priorisoidaan kriittisyyskategorioittain.

Palvelun toteutus sisältää seuraavat vaiheet:

  1. Aloitusvalmistelut ja esitiedot
  2. Analysointi palvelun tietoturvan nykytilasta Microsoftin suositusten mukaisesti
  3. Lopputuloksena tuotetaan loppuraportti nykytilasta, josta selviää toimenpide-ehdotukset ja tavoitetila
  4. Raportin läpikäynti yhdessä asiakkaan kanssa
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12254.78892f9f-98db-401a-b773-e053a1cc5ffa.d8b94d1d-0ba4-4df1-aee2-1847928f74f8.15f75eed-0cd7-4cea-b294-830a4c2a22e9
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12254.78892f9f-98db-401a-b773-e053a1cc5ffa.d8b94d1d-0ba4-4df1-aee2-1847928f74f8.15f75eed-0cd7-4cea-b294-830a4c2a22e9