Security: Defender Vulnerability Management Workshop

Move AS

Formålet med workshopen er å gi virksomheter et solid beslutningsgrunnlag til å vurdere innføring av Vulnerability Management Add-on.

Workshop Defender Vulnerability Management Add-on

Innledning Move er spesialister på IT-infrastruktur, og setter daglig opp servermiljøer til store og små virksomheter i Norge. Dagens trusselbilde fordrer også at miljøene er så sikre som mulig. Servere og klienter bør herdes og beskyttes, og mulige forsøk på kompromitteringer bør blokkeres så tidlig som mulig.

Ved å ta i bruk Defender Vulnerability Management Add-on får man utvidet innsikt og kontroll over sårbarheter, samt revisjon av konfigurasjoner i både servere og klienter.

Microsoft Threat and Vulnerability Management (TVM) kan også spille en sentral rolle i å hjelpe kunder med å komme i gang med Azure ved å gjøre en Sikkerhetsvurdering for Azure-arbeidsbelastninger, integrering av Azure Security Center og prioritering av sårbarheter basert på risikofaktorer som alvorlighetsgrad og utnyttelse.

Vulnerability Management Add-on:

Med «Vulnerability Management Add-on» får du innsikt i: • Sertifikater som holder på å gå ut på dato eller har svak sikkerhet • Sårbarhetsvurderinger for nettleser-tillegg basert på tilgangsnivå og kjente sårbarheter • Sårbarhetsvurdering av fastvare på maskiner • (Preview) Kartlegging av og sårbarheter i applikasjonsbiblioteker • Blokker programvare eller advar brukere når de starter opp en sårbar applikasjon • Sammenligne sikkerhetskonfigurasjon på maskiner mot kjente baselines som for eksempel CIS

Workshop Move tilbyr en 2-delt workshop i Defender Vulnerability Management Add-on. Vi vil sammen utforske funksjonaliteten i Vulnerability Management Add-on, og se det opp mot virksomhetens egne behov. Formålet med workshopen er å gi virksomheter et solid beslutningsgrunnlag til å vurdere innføring av Vulnerability Management Add-on.

Workshop dag 1 inkluderer følgende aktiviteter: • Avklaring av forretningsbehov og sikkerhetsmål • Demonstrasjon av funksjonalitet og muligheter • Bistand til oppsett av Vulnerability Management Add-on Trial • Videre plan for virksomhetens testing

Workshop dag 2 inkluderer følgende aktiviteter: • Gjennomgang av kundens erfaringer • Gjennomgang av funn i plattformen • Anbefaling av lisensiering i tråd med virksomhetens behov

Tid: • Dag 1: 6 timer • Dag 2: 2 timer

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19434.1133b141-f271-41b4-8327-b77d94e947e6.5895adbc-fd72-4bcf-a50b-f0f7a98d8184.d77b7fcd-f309-4477-b351-a5b714d69f25
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19434.1133b141-f271-41b4-8327-b77d94e947e6.5895adbc-fd72-4bcf-a50b-f0f7a98d8184.d77b7fcd-f309-4477-b351-a5b714d69f25