RightCloud: Lift & Shift + Cloud Ops - 10 wk impl

Sopra Steria Norway

Standardisierte, sikre og produksjonsklare drift- og forvaltningstjenester for dine skyplattformer Standardized, secure and production ready operations and maintenance of your cloud platform.

This app is only available in Norwegian. For CIOs. This offer includes a complete lift and shift from data centers on premise to Azure. A modernization of infrastructure is included, and a shared service for cloud operations service, service desk and service integration. Sopra Steria RightCloud is based on Microsoft's "Cloud Adoption Framework (CAF)". The architecture is automated and scripted based on Enterprise Scale / "North Star" architecture principles. Outcomes: Successful transition from on premise to Azure of all applications and infrastructure.

RightCloud sørger for at din virksomhet utnytter sky på en sikker, effektiv og skalerbar måte i fremtiden som kommer. Vår standardiserte tjenesteportefølje baserer seg på både vår og Microsoft sin beste praksis, og er hel-automatisert for å skalere på tvers av kunder. Tjenestene er utviklet for å understøtte både Mode 1 og Mode 2 leveransemodeller, og de bygges opp utelukkende i Kunden sin infrastruktur/tenant. Våre tjenester er primært utviklet med tanke på større virksomheter, men mange av tjenestene passer også mindre virksomheter. Vår kommersielle modell er fleksibel, og vi ønsker gjerne å tilpasse en pakke som dekker dine behov.

RightCloud adresserer og gir verdi til våre kunder ved å bistå med kundens ansvar ved konsumering av offentlige skytjenester. Vi ønsker gjerne å komme i kontakt med deg for å gi en dypere innføring, men noen av utfordringene som RightCloud løser er:

  • Kontinuerlig forvaltet beste-praksis referanse arkitektur (Basert på CAF og Enterprise Scale)
  • Sikkerhet og styring (Overvåking, Automatiserte Regelsett, Tilgangsstyring, OS Management, Navnestandard, Taggingstruktur, Kost/optimaliseringsfunksjoner, osv)
  • Tjenester som understøtter både tradisjonelle Mode 1 og Mode 2 leveranser på samme arkitektur og plattform
  • Operasjonalisere full DevOps "rig" for din virksomhet

Kontakt oss gjerne for en gjennomgang av vår tjenestekatalog. Se under for eksempler på leveranser og tjenestekatalogen.

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9492.c5cb9fef-a5e9-4d01-9e93-193a8b4f7b97.86118e38-6a04-4f72-85ce-ed657d2d856a.e59a146f-40e6-4c1d-8280-5c8a0495684b
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9492.c5cb9fef-a5e9-4d01-9e93-193a8b4f7b97.86118e38-6a04-4f72-85ce-ed657d2d856a.e59a146f-40e6-4c1d-8280-5c8a0495684b
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7127.c5cb9fef-a5e9-4d01-9e93-193a8b4f7b97.86118e38-6a04-4f72-85ce-ed657d2d856a.a44cbe4e-c094-4d59-a767-fe100743334a
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11356.c5cb9fef-a5e9-4d01-9e93-193a8b4f7b97.86118e38-6a04-4f72-85ce-ed657d2d856a.3b90fbbd-c157-45ca-abdc-9716f549f1d8
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52260.c5cb9fef-a5e9-4d01-9e93-193a8b4f7b97.86118e38-6a04-4f72-85ce-ed657d2d856a.9ad92238-d2b0-4625-a0d9-ed0f1961af3a
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30389.c5cb9fef-a5e9-4d01-9e93-193a8b4f7b97.86118e38-6a04-4f72-85ce-ed657d2d856a.95143154-a801-4cfd-9efc-063f796b207c