Migráccia do cloudu CIO 1Wk Assessement

Solitea Slovensko, a.s.

Konzultačná a implementačná pomoc v projektoch migrácie IT infraštruktúry do cloudu. Ponúkame služby pre rôzne druhy IT služieb (centrálna infraštruktúra, poštové systémy, DMS)

This app is only available in Slovak language

Pomáhame našim zákazníkom v digitálnej transformácii a riešime ich hladký prechod do cloudu Microsoft Azure, Microsoft 365 alebo hybridného prostredia. Vďaka intenzívnemu využitiu cloudových služieb sú projekty veľmi efektívne a prinášajú okamžité prínosy pre používateľov. Dokážeme efektívne prepojiť existujúce prostredie s moderným cloudovým svetom.

Pre riešenie digitálnej transformácie využívame komplexné portfólio cloudových služieb Microsoft. • Rýchla a efektívna náhrada starnúcej infraštruktúry • Vyriešenie prevádzky informačných systémov zahraničných afilácií • Bezpečné zvládnutie skokového nárastu práce na diaľku • Migrácia systémov pre správu pošty a spoluprácu • Tvorba DMS systémov • Integrácia procesných aplikácií a centrálnych informačných systémov

Následne sme schopní pokryť celý životný cyklus projektu od prezentovaného návrhu, cez implementáciu služieb, migráciu dát až po následnú priebežnú podporu.

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51797.22ff4e95-2535-46b7-955a-6d2082b91b9a.6629f9b4-b657-4891-b3e2-e88d9adb9d6b.6d038e08-6bb4-4627-a927-6354a2817222
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51797.22ff4e95-2535-46b7-955a-6d2082b91b9a.6629f9b4-b657-4891-b3e2-e88d9adb9d6b.6d038e08-6bb4-4627-a927-6354a2817222