https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8797.3f819d19-5227-42bb-9de8-697c59f39737.cefd5f41-adef-4bec-8b24-2bae89875c4e.47524fce-c3dd-4c90-b01c-fd39c79a1146

uPoint DMS

Blubina GmbH

uPoint DMS

Blubina GmbH

Expand your SharePoint Online into an intuitive Document Management System (DMS)

[EN] Perfectly structured and automatically assigned names according to your needs for all files and folders in your SharePoint/Onedrive. uPoint offers a unique experience for efficient document management (DMS) based on Microsoft SharePoint. Hereto, uPoint combines the advantages of a professional DMS with the flexibility, seamless integration and scalability of Microsoft SharePoint. uPoint is made for business users from all industries as well as for private users with high demands on efficient and well-structured folder and file storage. uPoint processes your files and documents only within your Microsoft Cloud and requires no additional credentials or local client installations.

[DE] Perfekt nach Ihren Wünschen strukturierte und automatisiert vergebene Namen für alle Dateien und Ordner in Ihrem SharePoint/Onedrive. uPoint bietet ein einzigartiges Erlebnis für ein effizientes Dokumentenmanagement (DMS) auf Basis von Microsoft SharePoint. uPoint verbindet dabei die Vorteile eines professionellen DMS mit der Flexibilität, nahtlosen Integration und Skalierbarkeit von Microsoft SharePoint. uPoint ist gemacht für Business Anwender aller Branchen sowie für Privatanwender mit gehobenen Ansprüchen an eine effiziente und wohlstrukturierte Ordner- und Dateiablage. uPoint verarbeitet Ihre Dateien und Dokumente ausschließlich innerhalb Ihrer Microsoft Cloud und erfordert keine weiteren Zugangsdaten oder lokale Client-Installationen.

[PL] Idealna struktura według Twoich życzeń i automatycznie przypisane nazwy dla wszystkich plików i folderów w Twoim SharePoint/Onedrive. uPoint oferuje unikalne doświadczenie dla efektywnego zarządzania dokumentami (DMS) w oparciu o Microsoft SharePoint. uPoint łączy zalety profesjonalnego systemu DMS z elastycznością, bezproblemową integracją i skalowalnością Microsoft SharePoint. uPoint jest stworzona dla użytkowników biznesowych wszystkich branż, jak również dla użytkowników prywatnych o wysokich wymaganiach dotyczących efektywnego i dobrze zorganizowanego przechowywania folderów i plików. uPoint przetwarza pliki i dokumenty wyłącznie w obrębie chmury Microsoft i nie wymaga żadnych dodatkowych danych dostępowych ani lokalnych instalacji klienckich.

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25929.3f819d19-5227-42bb-9de8-697c59f39737.cefd5f41-adef-4bec-8b24-2bae89875c4e.8426f85f-175a-44f7-921a-78eb8092a1a6
/staticstorage/5b4dcb1/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25929.3f819d19-5227-42bb-9de8-697c59f39737.cefd5f41-adef-4bec-8b24-2bae89875c4e.8426f85f-175a-44f7-921a-78eb8092a1a6
/staticstorage/5b4dcb1/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30168.3f819d19-5227-42bb-9de8-697c59f39737.cefd5f41-adef-4bec-8b24-2bae89875c4e.874fa81f-fb31-45db-a4b5-cdc43e553311
/staticstorage/5b4dcb1/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28478.3f819d19-5227-42bb-9de8-697c59f39737.cefd5f41-adef-4bec-8b24-2bae89875c4e.ca7b70e7-8cea-4427-a38f-0e531c7bc6c9
/staticstorage/5b4dcb1/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14035.3f819d19-5227-42bb-9de8-697c59f39737.cefd5f41-adef-4bec-8b24-2bae89875c4e.50396198-b1f0-41bd-877f-cd60a102c232
/staticstorage/5b4dcb1/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35835.3f819d19-5227-42bb-9de8-697c59f39737.cefd5f41-adef-4bec-8b24-2bae89875c4e.e31eb0f8-c19b-4a63-a7eb-97f03b932488
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14822.3f819d19-5227-42bb-9de8-697c59f39737.cefd5f41-adef-4bec-8b24-2bae89875c4e.71f4b746-39d8-4dda-bd40-ff8b15dd5108
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5947.3f819d19-5227-42bb-9de8-697c59f39737.cefd5f41-adef-4bec-8b24-2bae89875c4e.2feade1b-fe53-4150-815c-7da26cebf38f
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3579.3f819d19-5227-42bb-9de8-697c59f39737.cefd5f41-adef-4bec-8b24-2bae89875c4e.9afd123a-905d-4bb7-9025-ce2864c1183d
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52110.3f819d19-5227-42bb-9de8-697c59f39737.cefd5f41-adef-4bec-8b24-2bae89875c4e.74e0ff84-acd1-442a-abe4-73b533cbd730