Migrace do cloudu CIO 1Wk Assessement

Solitea, a.s.

Konzultační a implementační pomoc v projektech migrace IT infrastruktury do cloudu. Nabízíme služby pro různé druhy IT služeb (centrální infrastruktura, poštovní systémy, DMS, provoz databází a další)

This app is only available in Czech language.

Pomáháme našim zákazníkům v digitální transformaci a řešíme jejich hladký přechod do hybridního prostředí. Díky intenzivnímu využití cloudových služeb Microsoft 365 a Microsoft Azure jsou projekty velmi efektivní a přinášejí rychle přínosy pro uživatele. Umíme efektivně propojit existující prostředí s moderním cloudovým světem.

Cílem služby je příprava návrhu řešení nasazení cloudových služeb pro zvýšení efektivity provozu vašeho IT. Výstupem služby je zpracovaný návrh optimálního nastavení cloud služeb, integrace cloud služeb do stávajícího IT prostředí, způsob migrace stávajících systémů do cloudových služeb a zhodnocení přínosu doporučovaného projektu.

S čím vám výstupy služby mohou pomoci:

  • S nalezením cesty k rychlé a efektivní náhradě zastarávající infrastruktury
  • K rychlému navýšení výkonu vašeho IT
  • K vyřešení provozu informačních systémů zahraničních afilací
  • K bezpečnému zvládnutí skokového nárůstu práce na dálku
  • K snazšímu provozu systémů pro správu pošty a spolupráci (video konference, sdílení informací, krátké zprávy, koordinace týmů apod.)
  • K vyřešení správy dokumentů (DMS)
  • Ke zvýšení bezpečnosti
  • Integrace procesních aplikací a centrálních informačních systém

Následně jsme schopni pokrýt celý životní cyklus projektu od prezentovaného návrhu, přes implementaci služeb, migraci dat až po následnou průběžnou podporu.

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11185.da884855-f414-4c11-b778-ec97464dc564.d9f96228-4e51-4570-a694-845fa397c52a.220fa27e-5db6-47b0-ba6d-4906c1d38761
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11185.da884855-f414-4c11-b778-ec97464dc564.d9f96228-4e51-4570-a694-845fa397c52a.220fa27e-5db6-47b0-ba6d-4906c1d38761