Nemocnice řízená daty

dolphin consulting s.r.o.

Implementace datového skladu/data lake v prostředí Microsoft Azure a reportingu v Power BI, pro nemocnice a zdravotnická zařízení.

Moderní společnosti pro své řízení a rozhodování v maximální míře využívají data. Spousta užitečných dat vzniká i v prostředí nemocnic. Pomáháme nemocnicím tato data integrovat do datových skladů v cloudovém prostředí Microsoft Azure a implementovat nad nimi reporty a analytické aplikace v Power BI, poskytující informace z oblastí:

 • Lékářské výkony
 • Hospitalizace
 • Porodnost
 • Ekonomika (distribuce léků)
 • Další

Analýza těchto dat a jejich přeměna v užitečné informace nemocnicím pomáhá optimalizovat jejich procesy, udržovat pod kontrolou finance a šetřit čas interním analytikům.

Řešení je implementováno pomocí komponent Microsoft Azure, jako jsou:

 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Databricks Service
 • Azure Synapse
 • Azure SQL Database
 • Power BI
 • Případně další podle konkrétních požadavků

Standardní doba implementace pro první 2-3 oblasti jsou 3 - 4 měsíce s případným následným rozvojem celého řešení.

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46536.a2c88538-5c52-48e4-be25-6163af4e6fd3.43c57ef5-5b7d-4161-9a24-8f09657192fd.a8a2b269-e6b3-470b-bf76-3cc49d4a1657
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46536.a2c88538-5c52-48e4-be25-6163af4e6fd3.43c57ef5-5b7d-4161-9a24-8f09657192fd.a8a2b269-e6b3-470b-bf76-3cc49d4a1657
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15138.a2c88538-5c52-48e4-be25-6163af4e6fd3.43c57ef5-5b7d-4161-9a24-8f09657192fd.6eaf052d-d4ea-48b8-9752-9f917df7c6a9
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24316.a2c88538-5c52-48e4-be25-6163af4e6fd3.43c57ef5-5b7d-4161-9a24-8f09657192fd.9e5ceed9-04ec-483e-9bc0-16fbcd9de64a
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56139.a2c88538-5c52-48e4-be25-6163af4e6fd3.43c57ef5-5b7d-4161-9a24-8f09657192fd.e0d889ee-3019-49cb-a297-df8bb6c0ee84