https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.907.bf658e15-11fd-4e63-8ae9-a59104b20696.7528b058-c59d-48fd-8fc5-477690fb5e2f.285adf11-8ef7-4f96-b21a-4bbdde4983c4

Vimana Invoicing Management

VIMANA SP Z O O

Vimana Invoicing Management

VIMANA SP Z O O

VIM to generowanie, modyfikacja i archiwizacja faktur VAT na podstawie paragonów fiskalnych

This application is available only in Polish.

Czym jest Vimana Invoicing Management?

VIM to zaawansowane narzędzie do fakturowania i zarządzania wystawionymi fakturami VAT. VIM tworzy faktury VAT na podstawie paragonów z drukarek fiskalnych lub z innych wskazanych źródeł danych, takich jak system ERP czy aplikacje sprzedażowe. Dodatkowo system może wystawiać wiele innych związanych ze sprzedażą dokumentów, np.:

  • oświadczenie nabywcy węglowego,
  • oświadczenie klienta końcowego o przyjęciu towarów [WDT],
  • lista załadunkowa [gabaryty i waga przy eksporcie],
  • paragon zastępczy [pozycje usunięte z faktury],
  • noty obciążeniowe i korygujące,
  • …i wiele innych.

Do korzystania z systemu VIM jest potrzebna jedynie przeglądarka internetowa z obsługą HTML i JS. System działa na wielu systemach operacyjnych: Windows, iOS i Linux i jest dostępny na smartfonach. Ważną i niezwykle przydatną funkcjonalnością, szczególnie w firmach handlowych, jest możliwość automatycznego generowania faktur korygujących już w kilka sekund po zwrocie towaru dokonanym na kasie fiskalnej. Klient ma dostęp do archiwum faktur i podgląd historii wydruków.

Faktury ustrukturyzowane

VIM oferuje integrację z Krajowym Systemem e-Faktur, który służy wystawianiu, udostępnianiu i przechowywaniu faktur ustrukturyzowanych. W 2022 roku są one nieobowiązkowe – jest to czas na przystosowanie swoich systemów do nowej regulacji. Od 2023 roku faktury ustrukturyzowane będą obowiązkowe w obrocie gospodarczym. VIM już teraz umożliwi zintegrowanie się z krajowym systemem i skorzystanie z wielu udogodnień dla przedsiębiorców, jakie niesie za sobą nowa e-faktura.

Dla kogo jest VIM?

System VIM przeznaczony jest dla firm o wielu rozproszonych lokalizacjach. Faktura może obejmować paragony wydane w różnych miejscach (np. sklepy, punkty usługowe, restauracje). System pozwala także na wystawianie faktur zbiorczych za dany okres dla wielu odbiorców posiadających wspólny NIP.

VIM umożliwia scentralizowane wystawianie faktur w środowiskach franczyzowych (wiele odrębnych spółek może korzystać ze wspólnej bazy i aplikacji, nie widząc swoich danych nawzajem). Wygenerowane dokumenty podlegają archiwizacji z możliwością ponownego ich wydruku (wraz za ścieżką audytorską, kto i kiedy je przedrukował). Wystawione dokumenty można przeglądać i analizować, korzystając z listy wbudowanych raportów.

Jak działa VIM?

VIM pobiera dane ze wskazanych baz danych lub poprzez dostępne, łatwe w obsłudze API. Pobór danych może być aktywny (VIM odpytuje system docelowy o dane) lub pasywny (VIM oczekuje na sygnał z zewnętrznych systemów). Posiada również gotowe API do systemów FK oraz fakturomatów i urządzeń kompaktowych (price checkery). System jest zintegrowany z GUS i stamtąd pobiera dane klienta na podstawie numeru NIP.