Atea Azure Sentinel Pilotti: 1-mo Proof of Concept

Atea Finland Oy

Atea Azure Sentinel Pilotti, avain keskitettyyn lokien hallintaan ja automaattiseen reagointiin. Käytännönläheinen ja sisältörikas pilotti, kulkien käyttöönotosta jatkokehitysehdotukseen.

This service is available in Finnish language (material and description, the delivery itself can be in English)

Tarvitsetteko välinettä tietoturvan kokonaisuuden valvomiseen? Entä etsittekö automaatiosta ratkaisuja uhkatilanteiden analysoimiseen?

Microsoft Azure Sentinel on pilvipohjainen lokien hallintaratkaisu, josta löytyy valmiit rajapinnat useisiin kolmannen osapuolen järjestelmiin (kuten tietokannat, palomuurit, verkkolaitteet), sisältäen myös valmiin koneoppimis- ja analytiikkasäännöstön. Atea Azure Sentinel Pilotin läpivienti kestää kuukauden, jonka aikana perehdymme viikottain yhdessä kerätyn datan analysointiin sekä jatkotoimenpiteisiin.

Pilotin projektimalli ja -vaiheistus:

  1. Työpaja -Azure Sentinel ratkaisun läpikäynti, lokilähteiden kartoitus sekä esitietojen ja -vaatimusten kerääminen
  2. Työpaja -Azure Sentinel ratkaisun käyttöönotto, perehdytys, rajapintojen konfigurointi, tietojen keräämisen ja analysoinnin käynnistäminen (kahden viikon tiedonkeruujakso)
  3. Työpaja -Kerätyn datan analysointi ja tilannekuvan tarkastus + käynnistetään seuraava kahden viikon tiedonkeruujakso
  4. Työpaja -loppuraportti ja jatkokehitystoimenpiteet

Toteutus on kiinteähintainen, johon vaikuttaa kanssanne sovittava toteutuslaajuus, josta johtuen tarjooman hintaviittaus on suuntaa-antava ja sitoumukseton.

Do you need tools to improve and monitoring Security alerts within your organization? How about automation, how much you could streamline and benefit relating to threat analyzing and reacting?

Microsoft Azure Sentinel on a Cloud-native SIEM solution with integration and connectors to several sources and IT systems (like databases, firewalls, networks, endpoints etc) including read-to-use machine learning (ML) and analytics tools. Atea Azure Sentinel POC takes 1 month and you have opportunity not just get Azure Sentinel deployed, but also get Atea's lead consultants to work with you around data collected from analyzing to further actions needed.

POC description in overall steps: Workshop 1 -Introduction of Azure Sentinel as a solution, agreeing of scope and wideness of data sources including also other details needed for successful POC. Workshop 2 -Deployment and introduction to Azure Sentinel solution, configuration, collecting data from agreed sources (up to two weeks) Workshop 3 -Analyzing of data collected and confirmation and/or updating for the configurations done. Start for the next two week period when more data will get collected from the sources. Workshop 4 -Summary report, closing POC and agreeing on further development areas.

Atea Azure Sentinel POC pricing is fixed but will get determined based to agreed scope and wideness of project. Thus, the pricing illustrated is indicative.

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61902.fd664e40-53ec-4fd9-ad26-0591bf8e9f2d.4a09ab59-e0f7-43ad-b43f-8958e3c0bcea.ef783e30-68ef-48d3-8156-be1205909048
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61902.fd664e40-53ec-4fd9-ad26-0591bf8e9f2d.4a09ab59-e0f7-43ad-b43f-8958e3c0bcea.ef783e30-68ef-48d3-8156-be1205909048
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60012.fd664e40-53ec-4fd9-ad26-0591bf8e9f2d.4a09ab59-e0f7-43ad-b43f-8958e3c0bcea.fcc16792-51ce-4337-9d37-7e5b0c8f6c45