Sopra Steria Go2Cloud Assessment and Roadmap 6 wks

Sopra Steria Norway

Go2Cloud omfatter kundereisen fra skystrategi til applikasjonsanalyse og migrering. Målsettingen er å bistå våre kunder i å gjennomføre en effektiv og trygg migrering til skyen og hente ut gevinster

This application is in Norwegian. Target Audience is CIO and IT-manager. The offer is an assessment to develop a business case and plan for a lift and shift from a data center to Azure, and to modernize your infrastructure. The modernization includes replacing Active Directory with Azure AD, SharePoint with Office 365, etc. The pan gives guidance on how to utilize and take advantage of Azure components for IaaS, PaaS and SaaS, including a reference architecture based on Microsoft's best practices. The assessment, roadmap, plan and business case is the output after a 6 week period of consulting analysis.

Go2Cloud er første del av skyreisen og etablerer et beslutningsgrunnlag for selve gjennomføringsfasen. Dette i form av en anbefaling bestående av veikart og plan. Anbefalingen bygger på analyse av applikasjoner og forretningsmessige forhold. I tillegg til dette er anbefalingen tilpasset den iterative gjennomføringsmodellen som Go2Cloud anbefaler og bygger på.

Konkrete leveranser fra en slik analyse er

  • Kartlegging av skystrategi og prinsipper
  • Kartlegging av forretningsdrivere for tjenestene og ønskede gevinster
  • Analyse av applikasjonsportefølje og IT-infrastruktur med tydelig anbefaling for hvordan å modernisere og oppnå ønskede gevinster, herunder vurderes bla.a regulatoriske krav, risiko og sikkerhet, operasjonelle og tekniske vurderinger samt kost/nytte-vurderinger
  • Målarkitektur for nye IT-tjenester
  • Transformasjonsplan
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18183.39795e50-8835-44f5-b982-2bff0d09fe11.0a9556ac-7d73-43da-aba6-16b58818535d.661b6309-9b62-4a47-a1db-4b5de0461873
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18183.39795e50-8835-44f5-b982-2bff0d09fe11.0a9556ac-7d73-43da-aba6-16b58818535d.661b6309-9b62-4a47-a1db-4b5de0461873
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23689.39795e50-8835-44f5-b982-2bff0d09fe11.0a9556ac-7d73-43da-aba6-16b58818535d.eb731029-5a2f-4cbf-b3e3-099654dfc8ac