https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36075.5e7d139b-f2c8-4c9c-9b72-cecf42475ba9.2a49929c-4489-4bb8-9905-4811d0c09b0e.e25c5520-bc88-4621-9af9-90adfdaede3a

Kamude

KAMUDE AS

Kamude

KAMUDE AS

Kamude er et styringsverktøy for virksomhetsstyring som synliggjør risiko og samsvar i en virksomhet

This application is available only in Norwegian.

Hva gjør Kamude?

Kamude er et styringsverktøy (styringssystem/ledelsesystem) for virksomhetsstyring som synliggjør risiko og samsvarsavvik i en virksomhet. Verktøyet passer godt for:

 • styret og toppledelsen,
 • dataansvarlig,
 • risikoansvarlig,
 • kvalitetsansvarlig,
 • operative ledere,
 • interne eller eksterne revisorer.

Gjennom Kamude kan styret og ledelsen i sanntid få en oversikt over:

 • de viktigste truslene,
 • sannsynligheten for at de inntreffer,
 • konsekvensene ved at de inntreffer;

og dermed fortløpende kan prioritere og allokere ressurser for å minimere kritisk risiko. 

Oversikt på tvers av alle siloene med ett styringssystem

Virksomheten får den samme oversikten rundt samsvarskrav og lovkrav som eks. GDPR, ISO, HMS (internkontroll) etc. og kan også legge inn egendefinerte krav, eksempelvis rundt kvalitet. Kamude fungerer således som en bro mellom risikostyring og samsvar. Kamude samler rapportering fra mange fagområder inn i et styringssystem (ledelsessystem) på tvers av:

 • avdelinger,
 • selskaper,
 • hierarkier,
 • fagområder osv.

Virksomheten kan følge utviklingen rundt avvik og tiltak, og håndtering av disse over tid. I tillegg kan en virksomhet kreve at en revisjon av lovkrav, internkrav etc. gjennomføres i Kamude. Dette sparer både revisjonsansvarlig for tid, samt legger til rette for bedre oppfølging og dokumentasjon for virksomheten i etterkant av revisjonen.

Få hele virksomhetsstyringen på ett sted

En utfordring de fleste virksomheter har er at de ofte har egne mapper eller styringssystemer for:

 • HMS rapportering,
 • GDPR rapportering,
 • ISO-standarder,
 • miljøsertifisering,
 • kvalitetsarbeid etc.

Kamude muliggjør å samle alt dette på et sted. Siden input kan komme fra alle deler av organisasjonen vil ledelsen få muligheten til å sikre informasjon i sanntid.

Konsekvenser som tidligere var utydelig for ledelsen og styret vil umiddelbart vise seg slik at styret og ledelsen kan agere raskt rundt uakseptable avvik eller trusler. Gjennom Kamude får dermed styret, ledelsen og involverte parter betydelig bedre innsikt enn hva de fleste virksomheter i dag har.

Brukervennlig styringssystem og fleksibelt ekspertverktøy

Kamude tilbyr både dybde for risiko og samsvarsspesialister samtidig som Kamude CRMAP tilbyr en enkel brukerflate for personer som kun forholder seg til mindre deler av systemet. Videre tilbyr Kamude løsning for revisjoner.

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25986.5e7d139b-f2c8-4c9c-9b72-cecf42475ba9.2a49929c-4489-4bb8-9905-4811d0c09b0e.c073a87b-7e56-482a-8f5d-f736a26053cb
/images/videoOverlay.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25986.5e7d139b-f2c8-4c9c-9b72-cecf42475ba9.2a49929c-4489-4bb8-9905-4811d0c09b0e.c073a87b-7e56-482a-8f5d-f736a26053cb
/images/videoOverlay.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17286.5e7d139b-f2c8-4c9c-9b72-cecf42475ba9.2a49929c-4489-4bb8-9905-4811d0c09b0e.4d9c23db-08d8-4bc6-ab9f-5f78ad431f60