https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44932.d8b4d0b5-2430-4bb7-9cec-09776d42511c.53b99d97-ebba-4c02-924b-3cc8c2092467.2a8972c4-669a-4eb1-bdeb-966b99710fad

Juno

VIMANA SP Z O O

Juno

VIMANA SP Z O O

Inteligentny system prognozowania i optymalizacji procesów biznesowych.

This application is available only in Polish.


Czym jest Juno?

Juno to zaawansowane narzędzie planistyczne. Bazując na dostarczonych mu danych, wylicza optymalne ilości towaru, które powinny dotrzeć z magazynu centralnego do wskazanych lokalizacji. W procesie planowania system uwzględnienia:

 • aktualny poziom stanów magazynowych w lokalizacjach oraz dostępności towarów w magazynie centralnym;
 • historyczne i bieżące dane o sprzedaży, zwrotach oraz przeterminowaniu towarów;
 • wyliczaną dynamicznie krótkoterminową prognozę sprzedaży.

System jest wysoce konfigurowalny i można go dostosować do zróżnicowanych potrzeb biznesowych. Umożliwia zdefiniowanie:

 • dowolnej liczby punktów dostaw;
 • kalendarza dostaw do tych punktów;
 • pojemności punktów w odniesieniu do każdego rodzaju asortymentu;
 • grup asortymentów oraz przypisanych do nich parametrów planistycznych;
 • grup substytucyjnych (związków towarów, które mogą być dla siebie zastępnikami);


Korzyści:

 • optymalizacja stanów magazynowych w oddziałach,
 • zmniejszenie stanów w magazynie centralnym,
 • optymalizacja rozdziału towarów przy nadmiarach / niedoborach,
 • usprawnienie procesu planowania sprzedaży i zaopatrzenia,
 • zmniejszenie strat z przeterminowania produktów.


Dla kogo jest Juno?

Dla firm posiadających własne magazyny i sieć dystrybucji, produkujących i handlujących towarami o krótkim czasie przydatności lub produkowanych w seriach sezonowych.
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61479.d8b4d0b5-2430-4bb7-9cec-09776d42511c.53b99d97-ebba-4c02-924b-3cc8c2092467.7ec7b55e-a9b4-4488-85d3-e1ac81806e96
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61479.d8b4d0b5-2430-4bb7-9cec-09776d42511c.53b99d97-ebba-4c02-924b-3cc8c2092467.7ec7b55e-a9b4-4488-85d3-e1ac81806e96