https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44270.453d3f18-fcc2-4f56-8d1b-73806e323dfb.b0585db1-b382-438f-baaa-9e3caf72a28a.12a73ca4-6695-4a7f-9a15-e0f204bcba47

PentaTAX - platforma podatkowo-akcyzowa

PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S A

PentaTAX - platforma podatkowo-akcyzowa

PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S A

Ułatwiamy przedsiębiorcom wypełnianie obowiązków ustawowych w zakresie SENT, e-DD i e-AD.

This application is available only in polish.

PentaTAX 

Platforma narzędzi przeznaczonych do wymiany informacji z systemami centralnymi Ministerstwa Finansów w celu ustawowego raportowania.

Moduł SENT 
Przeznaczony dla podmiotów, które dokonują obrotu towarami wrażliwymi.
Wspiera wysyłkę komunikatów do elektronicznego rejestru zgłoszeń SENT. Narzędzie ułatwia komunikację pomiędzy wysyłającymi, odbierającymi i przewoźnikami. Zgłoszenie przewozu nawet dużej liczby towarów trwa zaledwie 40 sekund. To prawdziwa rewolucja w obsłudze przewozu towarów wrażliwych, a dla firm objętych ustawą szansa na usprawnienie procesu oraz szybsze generowanie zysków.
Moduł SENT umożliwia natychmiastową wysyłkę i aktualizację wymaganych ustawą danych.  Aplikacja pomaga unikać kosztownych przestojów i sankcji, a sprawne zgłaszanie online towarów wrażliwych przekłada się na efektywniejsze prowadzenie biznesu.

Moduł eDD
Przeznaczony dla firm przemieszczających towary zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz opodatkowane zerową stawką akcyzy.
Elektroniczny Dokument Dostawy zastąpił papierowe dokumenty stosowane dotychczas przy przemieszczeniu towarów zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy. Moduł eDD to narzędzie wspierające przedsiębiorców w obsłudze elektronicznego dokumentu dostawy. Zapewnia sprawną komunikację z Ministerstwem Finansów związaną z wysyłaniem i odbieraniem komunikatów.
Moduł eDD jest w pełni zintegrowany z systemem EMCS PL2 oraz z systemem OSOZ2 obsługującym zabezpieczenia akcyzowe. Dzięki rejestrowi dostaw i pełnej historii operacji i komunikatów łatwiej trzymać rękę na pulsie.

Moduł eAD
Przeznaczony dla przedsiębiorstw, które przemieszczają wyroby akcyzowe w procedurze zawieszania poboru akcyzy.
Rozwiązanie obsługuje procedury obowiązkowe dla rejestracji i obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych.
Aplikacja jest w pełni kompatybilna z systemem EMCS PL 2 Ministerstwa Finansów. Komunikacja z systemem centralnym odbywa się w czasie rzeczywistym, co zapewnia swobodę w obrocie towarami akcyzowymi i oszczędza czas. Narzędzie działa szybko i intuicyjnie. Umożliwia tworzenie własnych szablonów, a raz wprowadzone treści są sugerowane przy kolejnym użyciu. Rozwiązanie jest stabilne i działa niezawodnie od początku wdrożenia EMCS  PL, czyli od 2011 roku.
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31143.453d3f18-fcc2-4f56-8d1b-73806e323dfb.b0585db1-b382-438f-baaa-9e3caf72a28a.65eb071a-a571-4ea8-8f8b-e023eb0e9c79
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31143.453d3f18-fcc2-4f56-8d1b-73806e323dfb.b0585db1-b382-438f-baaa-9e3caf72a28a.65eb071a-a571-4ea8-8f8b-e023eb0e9c79
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23191.453d3f18-fcc2-4f56-8d1b-73806e323dfb.b0585db1-b382-438f-baaa-9e3caf72a28a.4662ec4b-09c8-4f8d-8526-646c95d9109c
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.617.453d3f18-fcc2-4f56-8d1b-73806e323dfb.b0585db1-b382-438f-baaa-9e3caf72a28a.26dc08e5-1361-4c84-b657-f1c9e79bf945
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25781.453d3f18-fcc2-4f56-8d1b-73806e323dfb.b0585db1-b382-438f-baaa-9e3caf72a28a.6d46e040-898f-4a96-a98a-a0d3be5c29f9
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33937.453d3f18-fcc2-4f56-8d1b-73806e323dfb.b0585db1-b382-438f-baaa-9e3caf72a28a.1f9b8fc6-96f6-4299-b539-1a5c71af3edd