https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19383.86e968fb-d501-4b44-9321-d461c568b9fa.03f3443b-81e5-4cc1-b054-6f5308c1f465.b04c7258-3786-4e2a-bf92-d569a98358d6

Fotovoltaika v Power BI

SAE - Automation, s.r.o.

Fotovoltaika v Power BI

SAE - Automation, s.r.o.

Prehľad výroby a využitia elektriny z malej fotovoltickej elektrárne

This application is available only in the Slovak language.
Prevádzkovatelia malých fotovoltických elektrárni (FVE) potrebujú zaznamenávať dáta pre ich nahlasovanie, fakturáciu  ako aj pre analýzu s cieľom účelného lokálneho využitia vyrobenej elektriny. Aplikácia umožňuje vizualizovať dáta v rôznych formátoch, s nastaviteľnými časovými intervalmi a granularitou  údajov. Vizualizácia je implementovaná ako Power BI aplikácia čo poskytuje možnosť zobrazenia na webe aj ako natívne mobilné aplikácie. Zber dát je možné vykonávať napr. do excelovského súboru. Spôsob vizualizácie je demonštrovaný na reálnych dátach z FVE. Aplikácia  slúži ako demo a pre konkrétneho zákazníka bude aktualizovaná. Pre inštaláciu sa vyžaduje Power BI Pro licencia. This application is available only in Slovak language.
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14052.86e968fb-d501-4b44-9321-d461c568b9fa.03f3443b-81e5-4cc1-b054-6f5308c1f465.467987de-e811-4209-b3cb-65319130c1a9
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14052.86e968fb-d501-4b44-9321-d461c568b9fa.03f3443b-81e5-4cc1-b054-6f5308c1f465.467987de-e811-4209-b3cb-65319130c1a9